Ons Team

Projectteam
Het HASSELair project wordt geleid door het expertisecentrum Sustainable Resources aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Ilse Vermeulen zal hierin optreden als projectleider en worden bijgestaan door teamleider Jan Van Dierdonck. Daarnaast wordt het projectconsortium aangevuld met de Techniek- en Wetenschapsacademie van de hogeschool UC Leuven-Limburg (vertegenwoordigd door Hugo Meus) en de dienst Leefmilieu van de stad Hasselt (vertegenwoordigd door Stien Stassen en Karoline Leenaers). Het project wordt gesubsidieerd vanuit EWI Vlaanderen en gecoördineerd vanuit het nieuwe Kenniscentrum voor Citizen Science in Vlaanderen, Scivil. 
Our Team
UCLL Research & Expertise
Wij zijn de hogeschool van de Moving Minds. We willen future-proof kennis, dienstverlening én mensen afleveren. UCLL Research & Expertise doet aan praktijkgericht onderzoek. Daarmee updaten we onze opleidingen en navormingen permanent. Daardoor kunnen we onze dienstverlening naar het werkveld op een hoog niveau kunnen houden. Onze 8 expertisecentra zijn bemand met onderzoekers uit verschillende disciplines en werken samen in functie van de vraag.

Het expertisecentrum "Sustainable Resources" richt zich vooral op drie onderzoekslijnen nl. valorisatie van afval- en nevenstromen, duurzame energiesystemen en milieu & gezondheid. Het HASSELair project past perfect in de strategische onderzoekslijn “Milieu & gezondheid” en sluit aan bij het lopende multidisciplinaire PWO-project ASTMApping (astmapping.ucll.be).
Techniek- en Wetenschapsacademie (UCLL)
Het hoofddoel van de Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA) is om kinderen (en leerkrachten) onder te dompelen in de interessante wereld van techniek en wetenschap. De TWA staat zowel klaar voor kinderen in hun vrije tijd of in schoolverband, alsook voor nascholingen voor leerkrachten of leerkrachtenteams. Het aanbod van workshops, technoklassen, verjaardagsworkshops en nascholingen,… vind je op www.techniekenwetenschapsacademie.be. Gezien de jarenlange expertise in het organiseren van workshops, is de TWA een uitstekende partner om de interactie met de jongeren te verzorgen.
image-291358-Hasselt.png
Stad Hasselt
Het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Hasselt (vertegenwoordigd door Stien Stassen en Karoline Leenaers) – ofte Stad Hasselt – heeft ingestemd om in het kader van dit project haar burgers te sensibiliseren via haar gebruikelijke communicatiekanalen. Stien Stassen is medewerker van de Dienst Leefmilieu van de Stad Hasselt en heeft in het verleden heel wat expertise opgedaan als medisch milieukundige bij de Vlaamse logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.
Karoline Leenaers is de coördinator van “Hasselt Zorgstad”, een initiatief van de Stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL dat inzet op de uitbouw van een strategisch partnerschap tussen alle partners in de verzorgingsketen voor een geïntegreerd zorgmodel in de stad Hasselt. Het digitale platform dat “Hasselt Zorgstad” gelanceerd heeft op 10 januari 2018, is een meerwaarde om het project breder kenbaar te maken en in de markt te zetten.
image-290062-ewi_vlaanderen.jpg
EWI Vlaanderen
Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) zorgt voor beleidsvoorbereiding, beleidsopvolging en beleidsevaluatie voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Vlaanderen laten evolueren tot een van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in de wereld is daarbij het belangrijkste doel. Hun hefbomen zijn het bevorderen van:
  • excellent wetenschappelijk onderzoek,
  • een aantrekkelijk en duurzaam bedrijfsklimaat,
  • een creatieve, innovatieve en ondernemende samenleving.
Recent werd vanuit EWI i.s.m. RVO Society een Vlaams kenniscentrum voor Citizen Science gelanceerd nl. Scivil. Scivil wil meer burgerwetenschap in Vlaanderen en doet dit door wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en bedrijven te verenigen, ondersteunen en informeren.
Scivil: Citizen Science Vlaanderen
Scivil is het Vlaamse kenniscentrum voor Citizen Science. Scivil wil meer burgerwetenschap in Vlaanderen en doet dit door wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en bedrijven te verenigen, ondersteunen en informeren.

Dankzij Citizen Science of burgerwetenschap kunnen burgers, ongeacht hun achtergrond, meewerken aan wetenschappelijke projecten. Onderzoekers krijgen hulp van het grote publiek bij het uitvoeren van wetenschappelijke taken en burgers leren het wetenschappelijk proces kennen. Daarom wil Scivil de citizen science community in Vlaanderen verder uitbouwen en handvaten aanbieden ter ondersteuning van burgerwetenschapsprojecten.